Könyvbemutatók

Vácziné Horváth Anikó képe

A Simontornyai Vár és a Városi Könyvtár együttmûködésével három könyvbemutató került megrendezésre a várban.

Október 15.

A „Kis esti zene” utolsó hangversenyén Ékes László író, újságíró volt a vendégünk. A legutóbb megjelent Kocsiúton címû könyvét mutatta be a közönségnek. A felolvasott részletek, a jó hangulatú elõadás, a humoros történetek közben jól szórakozott a közönség.

November 13.

Író-olvasó találkozó volt a várban, ahol a Tolnai Tollforgatók Klubjából érkezõ alkotók ajánlották köteteiket az irodalmat kedvelõknek. Kis Pál István, Burlász Magdolna, Wessely Gábor, Acsádi Rozá- lia és László Kovács Gyula részleteket olvastak fel mûveikbõl, majd bemutatásra került a „Kézjegy” címû megyei antológia leg- újabb kötete is. Végül meghitt beszélgetés során megtudtuk, mi motiválta az írókat mûveik létrehozásában és mit jelent számukra az értelmiségi lét.

November 17.

A Fried Mûvelõdési Ház citerazenekarának vidám énekével kezdõdött Szabadi Mihály könyvbemutatója. Miska bácsit sokan ismerik Simontornyán, hiszen õ indította el a megyénkben a Cinegemadár népzenei bemutatókat, versenyeket, ahol rendszeresen a zsûriben foglalt helyet. A citerásainkat, a hagyományõrzõ csoportunkat sokszor értékelte már. A meleg szavai, szakszerû és mindig segítõ szándékkal átitatott bírálatai és a hitelessége által méltán vált népszerûvé a megyében és azon túl is. Nyugdíjba lépé- se után írni kezdett. Könyveiben a falu élete jelenik meg, a paraszti lét szépségei és nehézségei, a háborúk utáni küzdelmek. Az utóbb megjelent A kisgazda címû regényébõl egy háborúból visszajött parasztembert és annak családját ismerhetjük meg. Hogyan próbálnak talpra állni, milyen új reményt jelentett a földosztás számukra, és hogyan törte össze álmaikat a téeszesítés. A kö- tet illusztrációit Könyv István János grafikusmûvész készítette. A könyv témája minden korosztályt megérint: az idõsebbekben megélt emlékeket ébreszt, a középkorúak számára a szülõk, nagyszülõk meséi elevenednek meg, a fiatalok pedig rácsodálkoznak számukra ismeretlen életmódra, megismerik egy társadalmi osztály, a parasztság elvesztését. A könyvismertetõ után a citerások dalcsokra oldotta a szomorú hangulatot, utána a jelenlévõk elmondhatták gondolataikat, a témához kapcsolódó élményeiket.

 

- G. Hajni, M. Klári